VI LIGGER TETT, OG SAMMEN  ER VI STERKE.

AKTUELLE SAKER

Partnermøte i Karlstad for “In for Care”-prosjektet

“In for Care”-prosjektet er nå inne i sitt siste år. Prosjektmedarbeidere fra Region Kristiansand deltok denne uken (19-21 mars) på partnermøte i Karlstad. Møtet fokuserte i stor grad på de aktivitetene som begge partnerne fra Karlstad gjennomfører med omvisninger og orienteringer. I tillegg presenterte hver partner en status i prosjektet. For Region Kristiansand ble det…
Les mer... →


Utvidelse av Region Kristiansand

De tre kommunene i Nye Lindesnes er nå en del av samarbeidet i Region Kristiansand. Dette ble feiret med en hyggelig markering i Buen kulturhus 23.01.19. Deltakerne var politikere og administrativ ledelse fra de 10 kommunene, fra Lillesand i øst til Lindesnes i vest. Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (H), åpnet samlingen med å…
Les mer... →

Se alle aktuelle saker.

NETTVERK

Helse-, sosial og omsorgsnettverket

Samarbeidsarena for helse- og omsorg. Oppfølging av felles prosjekter, samhandlings-reformen og andre felles satsinger.
Les mer... →

Oppvekstnettverket

Samarbeidsarena for skole-/oppvekstsjefer. Styringsgruppe for barnehage-/skolenettverk.
Les mer... →

KRIM-nettverket

Krimutvalget samarbeider med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen, føring av statistikk og overvåking av trender i forhold til ungdomskriminalitet i kommunene.
Les mer... →


Se alle nettverk