OM OSS

Region Kristiansand

Region Kristiansand er et interkommunalt samarbeid for de sju kommunene Lillesand, Birkenes, Iveland, Vennesla, Kristiansand, Søgne og Songdalen. Kommunene utgjør et felles bo- og arbeidsmarked for mer enn 135.000 innbyggerne i regionen.

Overordnet mål:

Region Kristiansand skal være en effektiv og handlingsdyktig organisasjon for å utvikle og samordne politiske saker av betydning for regionen og landsdelen. Organisasjonen skal også legge til rette for administrativt samarbeid mellom kommunene der dette er hensiktsmessig.

Region Kristiansand skal ha et tydelig fokus på felles politiske saker og politikkutvikling. Å løfte politiske saker med regional betydning blir derfor en hovedprioritet i det videre samarbeidet, og vil være hovedoppgaven til styret. Samordnet påvirkningsarbeid skal prioriteres inn mot nasjonale myndigheter på saker som styrker regionen og/eller landsdelen. Det er en målsetting å styrke koordinering og samordning i forhold til regionplan Agder, dagsorden i Sørlandsråd- og ting og andre regionale samarbeidsarenaer.
Region Kristiansand er de 7 kommunene i Kristiansandsregionens foretrukne samarbeidsarena. I tillegg til samarbeidstiltak som omfatter alle 7 kommunene, er det en rekke bilaterale samarbeid mellom to eller flere kommuner.

Odd Omland

Odd Omland

Daglig leder
E-post: odd.omland@regionkristiansand.no
Tlf: 47 992 16 311

Med bakgrunn som Stortingsrepresentant og ordfører, kjenner Odd offentlig sektor meget godt. Han har også omfattende erfaring med interkommunal nettverksbygging.
Bilde Svein

Svein Øderud

Internasjonal prosjektkoordinator
E-post: svein.oderud@regionkristiansand.no
Tlf: 951 60 932

Svein har spisskompetanse på EU-prosjekter, og bidrar gjerne når kommuner ser internasjonale prosjektmuligheter.
Bilde-Grethe-3

Grethe Matzow

Koordinator
E-post: grethe.m.matzow@regionkristiansand.no
Tlf: 482 22 986

Grethe er en effektiv administrator og sørger for at hverdagens rutiner og alle arrangementer går som planlagt.