Vennesla kommune er aktivt med i “In for Care”-prosjektet

Aktivt seniornettverk i Vennesla brukes som eget case i “In for Care” -prosjektet. Nylig har det blitt avholdt gruppeintervju i nettverket som har som mål å forebygge ensomhet ved å etablere sosiale nettverk rundt brukerne.

Gjennom et samarbeid med Grimstad kommune, og Knutepunkt Sørlandet med kommunene Vennesla og Songdalen skal UiA-forskerne utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenestene og frivillige. Firmaet Frameworks skal utvikle teknologien i prosjektet.

Mens man i Grimstad vil vi se på samhandling mellom institusjonshelsetjenestene, pårørende og frivillige vil Vennesla ha mer fokus på hjemmetjenester og frivillige. Som et ledd i dette arbeidet ble det nylig gjennomført et gruppeintevju med flere deltakere: Jorunn Sagen, leder av Vennesla Frivilligsentral og prosjektleder i Aktivt seniornettverk, Geir Andrews fra Frameworks, Erica Fredriksen, stipendiat ved UiA, Elin Thygesen, førsteamanuensis ved UiA, Linda Karlsen, prosjektmedarbeider og Lydia Brokke, deltaker i Aktivt seniornettverk og May-Lene Uberg fra Vennesla kommune.