Utvidelse av Region Kristiansand

De tre kommunene i Nye Lindesnes er nå en del av samarbeidet i Region Kristiansand. Dette ble feiret med en hyggelig markering i Buen kulturhus 23.01.19.

Deltakerne var politikere og administrativ ledelse fra de 10 kommunene, fra Lillesand i øst til Lindesnes i vest. Ordfører i Mandal, Alf Erik Andersen (H), åpnet samlingen med å si at Nye Lindesnes ser frem til å være en del av Region Kristiansand. Med den nye veien på plass blir regionen enda tettere sammenknyttet som et naturlig bo- og arbeidsmarked.

Styreleder Gro-Anita Mykjåland (SP) fortalte litt om prosessen som har ledet frem til en ny og spisset organisering av Region Kristiansand, med tydelig fokus på felles politiske saker og påvirkningsarbeid inn mot nasjonale myndigheter.

Jon P. Knutsen fra UiA bekreftet i sitt innlegg at dette er en trend i mange av landets totalt 66 regionråd. For mange av disse har utviklerrollen de siste årene blitt mer sentral enn tjenestesamarbeid. Fra kommunaldepartementet kommer det også nye signaler om at interkommunale politiske råd vil være et samlende begrep for kommuner kan gå sammen om saker som går på tvers av kommunegrenser. Økt fokus på regionrådenes politiske rolle er blant annet en konsekvens av at Kommunereformen og Regionreformen ikke passer helt sammen. Dermed vil det fortsatt være behov for et koordinering og samarbeid mellom flere kommuner, og et mellomnivå» mellom kommune og fylke.

Torhild Brandsdal (KrF) var saksordfører for Regionreformen i Stortinget, og understreket at reformen er viktig for distriktene og demokratiet. Den skal blant annet styrke fylkeskommunens rolle som regional utvikler, og bidra til bedre samhandling mellom regionalt og statlig nivå. Regionene vil få  viktige oppgaver, blant annet knyttet til næringsutvikling, integrering, klima og folkehelse. Brandsdal oppfordret Region Kristiansand til å ta rommet og finne gode aktiviteter og prosjekter som kan testes ut i tiden fremover. Hun berømmet også historikken og utviklingen fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand. Utviklingen har vært formidabel! Ordfører Harald Furre i Kristiansand fikk skryt for målrettet og raus innsats med å utvikle den nye samarbeidsmodellen i Region Kristiansand. Et sterkt regionråd skal ikke oppleves som en konkurrent til fylkeskommunen, men som et sterkt supplement som kan bidra til positiv utvikling for hele landsdelen!

Samlingen ble avsluttet med en panelsamtale med Brandsdal, Knutsen og flere av ordførerne. Samtalen ble ledet av ordfører Janne Fardal Christoffersen (H) fra Lindesnes. I samtalen kom det blant annet frem at det nå vil være viktig å avklare roller og oppgaver mellom Region Kristiansand, den nye fylkeskommunen og de øvrige regionrådene på Agder. Vi skal supplere hverandre, ikke konkurrere. Sammen kan vi utvikle en enda sterkere landsdel.  Statlige arbeidsplasser er et av områdene der Region Kristiansand kan ta en tydelig rolle. Det vil også være viktig å få den vestlige delen av Agder enda mer på kartet.  Vi skal få til enda bedre samhandling mellom Kristiansand og omlandskommunene. Det blir også viktig å vise raushet og samarbeidsvilje med øvrige kommuner på Agder. Kommunene i indre Agder har også særskilte utfordringer som må tas hensyn til i videre utvikling.  Torhild Brandsdal avsluttet samtalen med å understreke at Region Kristiansand nå er godt rigget og har alt som skal til for å løfte viktige saker frem for nasjonale politikere. Nå er det bare å «legge fra seg beskjedenheten og hive brøstkassa frem!» Det siste spørsmålet gikk til ordfører Alf Erik Andersen i Mandal; Er du optimist Alf Erik? – Ja, jeg er optimist! Dette vil vi være med på!