Tre nye kommuner i Region Kristiansand

Som følge av kommunereformen skjer det endringer i det regionale samarbeidet på Agder. På styremøtet i Region Kristiansand 09.11.18. ble kommunene Lindenes, Marnardal og Mandal ønsket velkommen som nye samarbeidspartnere i Region Kristiansand. 

9 av 10 ordførere i Region Kristiansand var representert i styremøtet 09.11.18.

Saken har vært oppe til politisk behandling i alle dagens kommuner i Region Kristiansand. Alle kommunene er svært positive til å ønske Mandal, Marnardal og Lindesnes velkommen som nye samarbeidspartnere. Dette ble understreket av styreleder Gro-Anita Mykjåland ved starten av møtet.

Utvidelsen av samarbeidet i Kristiansandsregionen skjer etter initiativ fra ordførerne i de tre kommunene. Initiativet er en konsekvens av at samarbeidet i Lindesnesregionen endres. Med den nye vedtatte kommunestrukturen, har kommunene i Nye Lindesnes valgt å søke videre samarbeid med kommunene i Kristiansandsregionen.

Fra politisk hold har det vært signalisert at det for nye Lindesnes vil være mest naturlig og aktuelt å knytte seg opp mot Region Kristiansand. I styremøtet ble dette understreket av Helge Sandåker, ordfører i Marnardal og leder for Lindesnesrådet. Saken har blitt grundig behandlet i alle de tre kommunene.

Nye Lindesnes opplever allerede at de er del av samme bo- og arbeidsregion som kommunene i Region Kristiansand. Dette vil bli forsterket gjennom ny og bedre infrastruktur. De tre kommunene mener også at det nye samarbeidet vil bidra til å trekke tyngdepunktet i Kristiansandsregionen vestover. Dette vil også være positivt for øvrige kommuner i Listerregionen. Kommunene setter dermed stor pris på å bli ønsket velkommen til Region Kristiansand med åpne armer.

For de tre kommunene vil det bli en overgangsperiode med tilhørighet i to regioner, frem til den nye kommunestrukturen trer i kraft 01.01.20. Kommunene mener at dette vil være håndterbart og den beste løsningen i dagens situasjon. I tiden fremover vil kommunene samarbeid om representasjon i ulike regionale fora for å gjøre dette effektivt og håndterbart administrativt.

Dagens ordførere i Region Kristiansand utrykte alle glede over det nye samarbeidet, og ser frem til felles utvikling i årene fremover. Med 10 kommuner som til sammen representerer mer enn 50% av befolkningen i nye Agder, blir Region Kristiansand en enda viktige aktør for regionen.

Ordfører Harald Furre i Kristiansand understreket at et utvidet samarbeid vil bety mye for videre regional utvikling. Når Kristiansand også i større grad brukes som felles merkenavn for hele storbyregionen, blir det desto viktigere for Nye Kristiansand kommune å håndtere dette på en best mulig måte. Vi må sammen tenke smart i forhold til hvordan hele landsdelen og byregionen skal profileres og synliggjøres i tiden fremover.

Samarbeidsavtale med tre nye kommuner ble enstemmig vedtatt av ordførerne i styremøtet 09.11.18.

Region Kristiansand er fortsatt i støpeskjeen. Det nye kommunene vil få gode muligheter til å medvirke i  prosessene og utviklingen i tiden fremover. Dagens samarbeidspartnere i Region Kristiansand ser frem til å bli bedre kjent med Lindesnes, Mandal og Marnardal. Dette er en god start på et utvidet samarbeid i Kristiansandsregionen!