Samhandling innen rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse er blant de strategiske hovedsatsingsområdene for Helse-sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Vi jobber for en styrket samhandling med Sørlandet Sykehus HF innen alle områdene.

Helse, sosial og omsorgstettverket har gitt forprosjektet «TELMA – Psykisk helse» i oppdrag å vurdere om rus og psykisk hese-feltet skal inkluderes i Telemedisin på Agder (TELMA)-prosjektet. Rapporten herfra gir en klar tilbakemelding om at dette bør inkluderes for å tilby avstandsoppfølging også til denne gruppen.