Oppvekstnettverket

Samarbeidsarena for skole-/oppvekstsjefer. Styringsgruppe for barnehage-/skolenettverk.

Satsingsområder:

  • Inkluderende læringsmiljø og pedagogisk refleksjon. Det planlegges en spredningskonferanse høsten 2017.
  • Erfaringsdeling
  • KOSTRA
  • Faggruppe utdanning
  • Saker fra barnehagenettverket
  • Saker fra skolenettverket
  • Ulike orienteringer fra eksterne aktører

 

Leder: Arnt- Jørgen Eidså, Lillesand kommune
E-post: ArntJorgen.Eidsaa@lillesand.kommune.no

Koordinator: Ole Morten Mouridsen, Lillesand kommune
E-post: Ole.Morten.Glastad.Mouridsen@lillesand.kommune.no

Handlingsplan for Oppvekstnettverket – fil kommer