STYRET

Region Kristiansand ledes av et styre som består av den til enhver tid fungerende ordfører i hver av deltakerkommunene. De respektive varaordførere er personlig vararepresentanter. Styret velger selv leder og nestleder. Disse velges for 4 år.

Medlemmene av rådmannsutvalget har møte- og talerett i styret. Fylkesordførerne fra Aust- og Vest-Agder og Fylkesmannen i Agder inviteres til styremøtene som observatører med talerett.

Styreleder: Gro Anita Mykjåland, ordfører i Iveland kommune

Nestleder: Harald Furre, ordfører i Kristiansand kommune

Øvrige medlemmer:

 • Anders Christiansen, ordfører Birkenes kommune
 • Arne Thomassen, ordfører Lillesand kommune
 • Astrid M. Hilde, ordfører Søgne kommune
 • Nils Olav Larsen, ordfører Vennesla kommune
 • Johnny Greibesland, ordfører Songdalen kommune
 • Alf Erik Andersen, ordfører Mandal kommune
 • Janne Fardal Kristoffersen, ordfører Lindesnes kommune
 • Helge Sandåker, ordfører Marnardal kommune

Observatører:

 • Terje Damman, fylkesordfører Vest-Agder
 • Gro Bråten, fylkesordfører Aust-Agder

Tillitsvalgte:

 • Pål Tjøm, LO-K
 • Torgeir Hareland, Unio
Gro-Anita-Mykjåland

Gro Anita Mykjåland

Styreleder
Ordfører i Iveland kommune
E-post: gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no
Tlf: 958 21 968