RÅDMANNSUTVALGET

Rådmennene i deltakerkommunene utgjør Region Kristiansands administrative samarbeidsgruppe og har ansvar for det administrative samarbeidet.

Rådmannsutvalget forbereder og innstiller i saker som fremmes for styret. Fylkesrådmennene i Aust- og Vest-Agder inviteres til rådmannsutvalgets møter. Rådmannsutvalget utformer sammen med daglig leder forslag til årsplan og budsjett. Rådmannsutvalget har månedlige møter.

 

Guri Ulltveit-Moe

Guri Ulltveit-Moe

Leder rådmannsutvalget
Rådmann, Lillesand kommune
E-post: guri.ulltveit-moe@lillesand.kommune.no