Nytt løft om felles politiske saker

Region Kristiansand skal ha et tydelig hovedfokus på felles politiske saker og politikkutvikling. Dette var den røde tråden i arbeidsmøtet til ordførere og rådmenn 26. januar. I møtet ble Odd Omland ønsket hjertelig velkommen som ny daglig leder, mens Kristian Råmunddal ble ønsket lykke til med videre oppgaver innen blant annet regional næringsutvikling.

I sin innledning understreket Odd Omland at han ser frem til å jobbe med nybrottsarbeid i det regionale samarbeidet. Mye må avlæres og gjøres annerledes enn det kommunene har vært vant til i Knutepunkt Sørlandet. Samtidig skal det gode samarbeidet fortsette, både på politisk og administrativt nivå. Rådmennene vil få et enda tydeligere ansvar for den administrative delen, slik at daglig leder kan konsentrere seg mest om å løfte prioriterte politiske saker.

Ordførerne var opptatt av å finne og prioritere de mest viktige sakene som alle de 7 kommunene har interesse av. Noen mulige områder som ble nevnt i samtalen var statlige arbeidsplasser, ny byvekstavtale og utvikling på og rundt Kjevik. Dette er noen foreløpige eksempler på områder det kan være aktuelt å samle seg rundt. Møter med alle kommunene står øverst på prioriteringslisten når Odd Omland starter sitt arbeid i februar. Med utgangspunkt i innspill fra felles arbeidsmøte og de enkelte kommunene, vil han jobbe videre med et utkast til en videre prioriteringsliste og en mulig handlingsplan. Dette behandles videre av styret i mars.