Bilde: stortinget.no

Ny daglig leder i Region Kristiansand

15 desember 2017 ble Odd Omland ansatt som daglig leder Region Kristiansand. Odd Omland ser frem til å starte i sin nye rolle, og vil være på plass fra 01.02.18.

Det var totalt 18 søkere til stillingen som daglig leder Region Kristiansand. Med den nye lederen på plass, går samarbeidet over i en ny fase der styrets rolle som politisk aktør styrkes og tilpasses regionale politiske samordningsarenaer som er etablert de siste årene. Kristian Råmunddal vil fungere som daglig leder frem til Odd Omland tar over.

Odd Omland har grunnleggende verkstedskole for mekanikere fra 1973. Han jobbet i Kvina verft i Flekkefjord i perioden fra 1974 – 2003 hvor han begynte som leder for røravdelingen og sluttet som viseadministrerende direktør. Fra 2003 – 2013 var han ordfører i Kvinesdal kommune, og mottok på vegne av kommunen likestillingsprisen på Agder i 2011. Odd Omland var leder av Listerrådet fra 2007-2013. I perioden 2013-2017 har Omland vært Stortingsrepresentant og blant annet medlem av næringskomiteen og saksordfører for lov om offentlige anskaffelser. Odd Omland kjenner offentlig sektor meget godt. Han har omfattende erfaring med interkommunal nettverksbygging, og har i utvelgelsesprosessen skilt seg positivt ut i forhold til rolleforståelse og tolkning av styrets nye arbeidsform og forholdet til eierkommunene.