Nettverkssamling i Byregionprogrammet

Kristiansandregionen var godt representert på nettverkssamlingen i Byregionprogrammet. Denne gangen var samlingen lagt til Tromsø, og hadde over 250 deltakere fra 37 ulike regionsamarbeid som tilsammen representerte 213 kommuner. 

I samlingen ble Kristiansandregionens arbeid med felles strategisk næringsplan trukket frem som et godt eksempel. Her kan du lese mer om hva Distriktssenteret skriver om dette.

Mer om innhold og presentasjoner fra samlingen finner du på denne linken

Byregion.jpg