NETTVERK

Søk i arkivet:

Helse-, sosial og omsorgsnettverket

Samarbeidsarena for helse- og omsorg. Oppfølging av felles prosjekter, samhandlings-reformen og andre felles satsinger.
Les mer...

Oppvekstnettverket

Samarbeidsarena for skole-/oppvekstsjefer. Styringsgruppe for barnehage-/skolenettverk.
Les mer...

KRIM-nettverket

Krimutvalget samarbeider med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen, føring av statistikk og overvåking av trender i forhold til ungdomskriminalitet i kommunene.
Les mer...

Folkehelsenettverket

Styrke og samordne det faglige arbeidet med å utvikle oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Agder for å legge til rette for kunnskapsbaserte tiltak.
Les mer...

Andre administrative nettverk

Kommunene i Region Kristiansand har også administrative fagnettverk og samarbeid på områder som økonomi, teknisk sektor, personal/HR og kultur. Disse administreres og følges opp direkte av kommunene.
Les mer...

Se arkivet per årstall: