Kurs: prosjektledelse i eliteserien

Prosjektledelse i eliteserien, Modul I – Innledende faser

Et skreddersydd opplæringstilbud med helhetlig kvalitetsoppfølging fra A til Å

Opplegget som gjennomføres i samarbeid med Kristiansand kommune, vil gi en helhetlig sammenheng på prosjektledelse, og fokusere på de felt der kommunale byggherrer normalt gjør de største feilene: Strategiske valg som entrepriseform, kompensasjonsform, struktur for styring, og selve fremdriftsstyringen.

Prosjektlederne vil i løpet av prosessen tilegne seg felles forståelse, språk, og kompetanse til å kunne ta reell styring i byggeprosjekter.Både kjerne- og støtteprosesser vil bli håndtert i løpet av modulene.

Læringsutbytte og effekter:
Kursdeltakerne skal etter å ha gjennomført alle 4 modulene ha sikret seg en solid kjernekompetanse og innsikt i relevante hjelpemidler for prosjektledelse og -styring av byggeprosjekter.

Mer informasjon og påmelding