In for Care – Mid Term Conference

Interreg-Nordsjøprojektet “In for Care”, der Region Kristiansand med kommunene Songdalen og Vennesla er partner har gjennomført ca 2/3 av prosjektperioden. Representanter fra Regionen deltar i disse dager på prosjektets Mid Term Conference i Esbjerg, Danmark.

Programmet for konferansen (vedlagt) inneholder mange interessante foredrag knyttet til frivillighet og formell og uformell omsorg. Sterkest inntrykk på deltakerne gjorde utvilsomt tvillingene Steen og Peder Mandrup, som på tross av at den ene av dem er multihandikappet, klarer å gjennomføre en full triathlon sammen.

 

Fra venstre: Elisabeth Jeppestøl, Vennesla kommune, Aud Urdal, Elsabeth Holen-Rabbersvik og Irene Stokkeland, alle Songdalen kommune, Svein Øderud, Region Kristiansand og May-Lene Lunde Uberg, Vennesla kommune

Programme Midtermconference