In for Care – partnermøte i Groningen, Nederland

In for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.

Hensikten med partnermøtet var dels å bli oppdatert på status i alle arbeidspakkene og veien videre, dels å få innblikk i hvordan frivillighet og “uformell” omsorg organiseres i Nederland.

Et tettere samarbeid mellom partnere med sammenfallende problemstillinger ble også diskutert.

Det ble viet spesiell fokus på unge mennesker som får et ufrivillig omsorgsansvar for et familiemedlem og hvordan denne personen blir ivaretatt. Dette ble belyst ved flere eksempler de unge selv fortalte sin sterke historie. Alle presentasjonene gav verdifull informasjon som de norske kommunene vil ta med seg i det videre arbeidet.