Hvilken rolle vil den nye fylkeskommunen ha som samfunnsutvikler?

Det spørsmålet ble stilt av Harald Furre, på vegne av Region Kristiansand, under fellesnemndas møte 3. desember. Hvordan skal kommuner, regionråd og fylkeskommunen samarbeide? Hvor begynner og slutter fylkeskommunens rolle og kommunenes rolle? Region Kristiansand la fram en rekke viktige tema og saker for fellesnemnda, i tillegg til utfordringen om hva som blir fylkeskommunens og kommunenes rolle fremover. Dette temaet ønsker Region Kristiansand en dialog om i 2019.

https://res.cloudinary.com/ssp/image/fetch/w_735,c_limit/http:/agderfk.no/contentassets/c6e80001a7684d0db08e0f9874271aec/ordforerne-i-kristiansand-region.jpg

Følg denne linken for flere detaljer.