Helse-, sosial og omsorgsnettverket

Samarbeidsarena for helse- og omsorg. Oppfølging av felles prosjekter, samhandlingsreformen og andre felles satsinger. Oppfølging av undernettverk. Rådgivende organ for rådmannsutvalget. Nettverkets arbeid er i hovedsak knyttet til tre hovedsatsingsområder:

– Rehabilitering
– Velferdsteknologi og telemedisin
– Psykisk helse og Rus

Nettverket har utviklet en egen strategiplan der disse satsingene er nærmere beskrevet.
Strategidokument for KNPS- HSO 2017-2019

Nettverket har engasjert en egen samhandlingskoordinator i 100% stilling. Denne blir finansiert i samarbeid mellom de 6 kommunene utenom Kristiansand.

Leder: Ragnhild Bendiksen, Vennesla kommune

Samhandlingskoordinator:
Agate Folgerø
E-post: Agate.Folgero@vennesla.kommune.no


Referater, vedlegg og dokumenter:

(klikk på linken over)