Fremtidsrettet satsing på velferdsteknologi og e-helse

Region Kristiansand var pådriver for satsningen «Velferdsteknologi Agder 2020» hvor alle 30 Agder-kommuner har gått sammen om felles innkjøpsavtale med Telenor Objects.

Velferdsteknologi og e-helse er ett av tre strategiske hovedsatsingsområder for Helse-sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Det pågår et omfattende kompetanseløft i kommunene, og man samarbeider om implementering av velferdsteknologi samt gevinst-kartlegging og -realisering.  Helsenettverket anser velferdsteknologi som vesentlig for at vi skal kunne arbeide mot helhetlige pasientforløp i helse- og omsorgssektoren generelt, og innen rehabilitering og rus/psykisk helse spesielt.

Mer informasjon:

https://www.ehelseagder.no/om-rkg/

https://regionplanagder.no/om-oss/regional-koordineringsgruppe-e-helse-og-velferdsteknologi/