Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

Kristiansand (inkl Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes) har søkt om å delta i et forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet.

Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 13.09.2015

 Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har invitert kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet, og departementet har lyst ut forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet.

13 kommuner har søkt om å delta i forsøket. Kommunene som velges ut vil våren 2016 få et økt oppgave- og finansieringsansvar på barnevernområdet (les mer).