Folkehelsenettverket

Styrke og samordne det faglige arbeidet med å utvikle oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Agder for å legge til rette for kunnskapsbaserte tiltak. En analysegruppe er nedsatt for å jobbe med statistikk; etablere oversikt over tilgjengelige data, kvalitetssikre data, samt gjennomføre analyser der data blir sammenstilt og presentert. Analyser kan gjøres på oppdrag fra andre fagnettverk i KnpS. Analysegruppa jobber tett med UiA i forhold til forsknings- og studentoppgaver.

Leder:

Leder: Stine Busborg Sagen, Kristiansand kommune
E-post: Stine.Busborg.Sagen@kristiansand.kommune.no

Handlingsplan for Folkehelsenettverket