Felles satsing på rehabilitering

Rehabilitering er ett av tre strategiske hovedsatsingsområder for Helse-sosial- og omsorgsnettverket i Region Kristiansand. Vi jobber for en styrket samhandling med Sørlandet Sykehus HF innen alle områdene.

Med bakgrunn i rapporten «Anbefalinger om somatisk rehabilitering» laget på oppdrag av Regionalt Samarbeidsutvalg i Region Kristiansand, er det nå opprettet et Fagutvalg rehabilitering som et samarbeid mellom Agder-kommunene og Sørlandet sykehus helseforetak. Dette skjer under ledelse av Kristiansand kommune, og hensikten er å legge til rette for utvikling av gode rehabiliteringstjenester i et helhetlig pasientforløp.