Erasmus+ Invitasjon til Inspirasjonsdag 4. november

EU har i flere år hatt et program for å støtte utdanningsinstitusjoner som ønsker å samarbeide om et felles mål. Fra og med 2014 kaller EU dette programmet ERASMUS+. Mange millioner Euro er lagt inn i ERASMUS+, faktisk har budsjettet for perioden 2014-17 blitt økt med 40% sammenliknet med forrige treårs periode. Dette er penger barnehager, skoler og andre som driver i utdanningsfeltet, kan søke om å få tildelinger fra.

De utfordringer vi har i barnehager og skoler her i Norge er lett sammenliknbare med de andre land i Europa har. Et samarbeid mellom flere land vil derfor ofte oppleves som svært nyttig.
I Vest-Agder samarbeider Knutepunkt Sørlandet, Sørlandets Europakontor og Kristiansand Kommune/Oppvekst om å koordinere søknader til ERASMUS+.

Om noe av dette vekker interesse vil vi gjerne invitere deg/dere til å bli bedre kjent med hva ERASMUS+ kan være for dere i deres utviklingsarbeid. Derfor inviterer vi til inspirasjonsseminar i Rådhuset, Kristiansand 4. november fra kr 0900 – 1300.

Det vil bli orientering om ERASMUS+, eksempler fra skoler/barnehager som er involvert allerede, praktiske tips om hvordan skrive en god søknad og en presentasjon av den hjelp som er tilgjengelig i søknadsfasen.

Påmelding innen 20. oktober til https://south-norway.no/events/erasmus-invitasjon-til-inspirasjonsseminar-i-kristiansand/