Nettverk

KRIM-nettverket

Krimutvalget samarbeider med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen, føring av statistikk og overvåking av trender i forhold til ungdomskriminalitet i kommunene.

Les mer...

Folkehelsenettverket

Styrke og samordne det faglige arbeidet med å utvikle oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Agder for å legge til rette for kunnskapsbaserte tiltak.

Les mer...

Andre administrative nettverk

Kommunene i Region Kristiansand har også administrative fagnettverk og samarbeid på områder som økonomi, teknisk sektor, personal/HR og kultur. Disse administreres og følges opp direkte av kommunene.

Les mer...

Nettverkssamling i Byregionprogrammet

Kristiansandregionen var godt representert på nettverkssamlingen i Byregionprogrammet. Denne gangen var samlingen lagt til Tromsø, og hadde over 250 deltakere fra 37 ulike regionsamarbeid som tilsammen representerte 213 kommuner.

Les mer...