Aktuelle saker

Bilde: stortinget.no

Ny daglig leder i Region Kristiansand

15 desember 2017 ble Odd Omland ansatt som daglig leder Region Kristiansand. Odd Omland ser frem til å starte i sin nye rolle, og vil være på plass fra 01.02.18. Det var totalt 18 søkere til stillingen som daglig leder Region Kristiansand. Med den nye lederen på plass, går samarbeidet over i en ny fase…

Les mer...

Nytt navn og nettside

Det interkommunale samarbeidet i Kristiandsregionen har skiftet navn fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand. Endringene synliggjøres gjennom ny grafisk profil og nye nettsider.   

Les mer...

In for Care – partnermøte i Groningen, Nederland

In for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.

Les mer...

DC NOISE-prosjektet gav resultater

Look to Vennesla! Seniorpolitisk tiltaksplan i Vennesla kommune har blitt lagt merke til hos europeiske samarbeidspartnere, blant annet mentorordningen. Det fremkom tydelig på sluttkonferansen i Belgia 27. september.

Les mer...

Landsbygdsutvikling i Skandinavia – LISA

LISA var et 3-årig grenseoverskridende samarbeidsprosjekt med mål om:
– Positiv utvikling av bygdene
– Mobilisere lokal befolkning
– Motvirke fraflytting, øke attraktivitet og tilflytting
– Tilrettelegge for næringsutvikling og besøksnæring
– Grenseoverskridende utbytte av samarbeidet

Prosjektet ble avsluttet 31. mai 2012.

Les mer...

In for Care – partnermøte i Groningen, Nederland

LogoIn for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.

Les mer...

Fra Knutepunkt Sørlandet til Xpand Norge

Odd Omland overtar som daglig leder i Region Kristiansand fra 01.02.18. Kristian Råmunddal går gradvis over i en ny rolle som partner og rådgiver i Xpand Norge, som er del av et europeisk nettverk med rådgivere i 10 land.

Les mer...