Arkiv for 2017

KRIM-nettverket

Krimutvalget samarbeider med politiet om løpende oppdatering av kriminalitetssituasjonen, føring av statistikk og overvåking av trender i forhold til ungdomskriminalitet i kommunene.

Les mer...

Folkehelsenettverket

Styrke og samordne det faglige arbeidet med å utvikle oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Agder for å legge til rette for kunnskapsbaserte tiltak.

Les mer...
Bilde: stortinget.no

Ny daglig leder i Region Kristiansand

15 desember 2017 ble Odd Omland ansatt som daglig leder Region Kristiansand. Odd Omland ser frem til å starte i sin nye rolle, og vil være på plass fra 01.02.18. Det var totalt 18 søkere til stillingen som daglig leder Region Kristiansand. Med den nye lederen på plass, går samarbeidet over i en ny fase…

Les mer...

Nytt navn og nettside

Det interkommunale samarbeidet i Kristiandsregionen har skiftet navn fra Knutepunkt Sørlandet til Region Kristiansand. Endringene synliggjøres gjennom ny grafisk profil og nye nettsider.   

Les mer...

Andre administrative nettverk

Kommunene i Region Kristiansand har også administrative fagnettverk og samarbeid på områder som økonomi, teknisk sektor, personal/HR og kultur. Disse administreres og følges opp direkte av kommunene.

Les mer...

In for Care – partnermøte i Groningen, Nederland

In for Care-prosjektet innen Nordsjøprogrammet har snart pågått ett år, og det andre partnermøtet ble denne ukken arrangert i Groningen, Nederland med over 40 deltakere. 3 av disse representerte Knutepunkt Sørlandet som er en av to norske partnere i prosjektet.

Les mer...