Prosjekter

Forsøk med ny ansvarsdeling i barnevernet

Kristiansand (inkl Søgne, Songdalen, Lillesand, Birkenes) har søkt om å delta i et forsøk med ny ansvarsfordeling i barnevernet. Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 13.09.2015  Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har invitert kommuner til å ta et større ansvar for barnevernet, og departementet har lyst ut forsøk med ny ansvarsdeling i…

Les mer...

Prosjekt lokalmedisinske tjenester

Prosjektet utviklet en modell for lokalmedisinske tjenester i samarbeid mellom kommunene i Knutepunkt Sørlandet og Sørlandet sykehus HF. Prosjektet ble satt i gang våren 2011. På bakgrunn av resultat og anbefalinger fra prosjektet, vedtok HSO-nettverket i februar 2014 å gå videre med samarbeidet, og spleise på en koordinatorstilling for interkommunalt lærings- og mestringsarbeid. De ble…

Les mer...

Utredningen av interkommunalt barnevern for 5 kommuner – fase 2

Prosjektet går mot slutten av utredningsperioden og det arbeides i disse dager med en rapport som danner grunnlag for behandling i rådmannsutvalget 6.november 2014. Rådmannsutvalget vil da ta stilling til – om og eventuelt når – saken skal fremstilles til politisk behandling i kommunene. Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 10.03.2015 Om rapporten Rapporten…

Les mer...

Prosjekt: «interkommunal barneverntjeneste»

August 2014 ble det er opprettet et prosjekt etter ønske fra kommunene i Knutepunktet som har til hensikt å utrede en modell for interkommunalt barnevern i Knutepunktet. Johanne M. Benitez Nilsen leder prosjektet og skal sammen med prosjektgruppen levere et beslutningsgrunnlag til politiskbehandling nov 2014. Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 10.03.2015 Rådmannsutvalget bestilte…

Les mer...

Rapport om felles barnevern behandlet i rådmannsutvalget i Knutepunkt Sørlandet

Prosjektet i Fase 2 har hatt som målsetting å utrede og utarbeide et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for etablering av et interkommunalt barnevern for Søgne, Songdalen, Birkenes, Lillesand og Kristiansand. Rapporten ble behandlet av rådmannsutvalget 6. nov. 2014. Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 10.03.2015 Rapporten konkluderer med 9 anbefalinger som bygger opp under hovedkonklusjonen i…

Les mer...

Felles barnevern i Birkenes og Lillesand

Fra 1. mars 2015 er det felles barnevern for Lillesand og Birkenes. Det nye navnet er “Felles barnevern for Birkenes og Lillesand kommuner”. Publisert av John Ånon Jonassen. Sist endret 10.03.2015 Mer informasjon finnes på Lillesand kommunes nettsider

Les mer...