Arkiv for 2015

Innovasjon og internasjonal konkurranseevne

Kick-off samling for implementering av strategisk næringsplan19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan. Denne gangen var temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen.

Les mer...

Innovasjon og internasjonal konkurranseevne

19.11.2015 var næringsnettverket med samarbeidspartnere samlet i Hunsfos næringspark i Vennesla. Dette var den andre Kick-off samlingen for implementering av strategisk næringsplan.Denne gangen med temaene innovasjon og internasjonal konkurranseevne på agendaen. 

Les mer...

Kick off for strategisk næringsplan

Næringsnettverket i Knutepunkt Sørlandet var 10. nov. 2015 samlet i Søgne for kick off for arbeidet med å sette de vedtatte handlingsplanene til kommunene ut i livet.

Les mer...

iAge – e-Inclusion in an Ageing Europe

iAge logo

 

Prosjektet iAge – e-inclusion in an Aging Europe – var et transnasjonalt samarbeid mellom partnere i Belgia, Danmark, Nederland, Norge, Skotland og Tyskland innenfor EUs Interreg IV B – Nordsjøprogrammet.

Sentralt i prosjektet stod behovet for å benytte eldre som en ressurs på to områder. Det ene området gikk på å øke den aktive deltakelsen og produktiviteten til eldre i forhold til arbeidsmarkedet, herunder frivillig arbeid. Det andre var å stimulere til bruk og adgang til IKT av sluttbrukere og yrkesutøvere relatert til helse og "lifelong living".

iAge varte i tre år, fra januar 2012 til desember 2014.  

 

Norske partnere: Knutepunkt Sørlandet med kommunene Lillesand og Vennesla og Universitetet i Agder.

Les mer...