Aktuelle saker

Ny ungdomsstraff fra 1. juli uten kapasitet

Representanter for styret ber om et møte med justis- og beredskapsdepartementet om oppfølging av ny ordning for ungdomsstraff fra 1. juli. Et brev med anmodning om et møte ble signert av ordførerne i styremøtet den 12. september.

Les mer...

Satsing på næringsnær læring i styremøte 12. september

Styret vedtok i møte 12.9 å søke støtte fra begge kompetansefondene på Agder for å gjøre regionens skoler og barnehager mer næringsnær. NODE og EYDE klyngene er initiativtakere til prosjektet, som ønskes trappet opp i samarbeid med Vitenseteret Sørlandet og Universitetet i Agder.

Les mer...

Livslyst når det røyner på

Du som har eller har hatt kreft, eller er pårørende inviteres til mestringskurs. Kurset er utviklet av Kreftforeningen og gir kjennskap til praktiske metoder for lettere å kunne håndtere hverdagen på en god måte. Erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon vektlegges.

Les mer...

Styremøte 12. september

Styreleder Åse R Severinsen, ordfører i Søgne kommune, har innkalt til styremøte fredag 12. september kl. 9-11:30 på hotel Norge i Kristiansand.

Les mer...

Regionalt oppstartsmøte kommunereform

Onsdag 3. september starter regional prosess kommunereform.  Ordfører Torhild Bransdal, Vennesla kommune, ønsker velkommen kl. 08.30. Deretter følger et tettpakket program om nasjonalt og regionalt utfordringsbilde og kommunenes forventninger til regional prosess. Møtet rundes av kl. 15 ved at ordfører Arild Windsland oppsummerer møtet. 

Les mer...

Støtte til prosess kommunereform

Fylkesmannen i Vest-Agder ønsker at kommunene kommer tidlig igang med prosessene knyttet til kommunereformen. På bakgrunn av en søknad har Knutepunkt Sørlandet mottatt økonomisk støtte til prosessen som starter opp 3. september. 

Les mer...