Aktuelle saker

Grensejusteringssaken legges i bero

Styret for Knutepunkt Sørlandet gjennomførte årets siste styremøte den 14. desember. Resultat av søknad om justering av fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder ble drøftet. Styret vurderte hvorvidt det er behov for noe oppfølging før saken sluttbehandles i Stortinget. Konklusjon: saken legges i bero.

Les mer...

Gang- sykkelvei åpnet i Høvåg

I øs pøs regnvær jublet 55 elever, lærere og rektor på Høvåg skole for 1,8 km ny gang- sykkelvei. Ordfører Arne Thomassen slo fast at ingen lokalsamfunn i Kristiansandsregionen har fått så stor uttelling som Høvåg.

Les mer...

Åpning av gang- sykkelvei i Høvåg

I øs pøs regnvær jublet 55 elever, lærere og rektor på Høvåg skole for 1,8 km ny gang- sykkelvei. Ordfører Arne Thomassen slo fast at ingen lokalsamfunn i Kristiansandsregionen har fått så stor uttelling som Høvåg.


Les mer...

Gang- sykkelvei åpnes i Høvåg

Alle myke trafikanter i Høvåg har grunn til å feire 17. desember . Da åpnes 1,8 km ny gang- sykkelvei, fra Høvågkrysset til Indre Årsnes. Ikke minst har mange elever fått trygg skolevei.

Les mer...

Årets siste styremøte

Styret for Knutepunkt Sørlandet har møte på fylkeshuset 14.12 kl. 09:30 – 11:30.  Møtet gjennomføres i fylkesutvalgssalen på fylkeshuset i Kristiansand, og ledes av styreleder Arne Thomassen. Det er et åpent møte.

Les mer...

To gang- sykkelveier åpnet

To gang- sykkelveier i Kristiansandsregionen ble åpnet 4. desember. Det skjedde i gnistrende vintervær under og jubel fra elver og barnehagebarn.  Og.. gang- sykkelveien var perfekt brøytet! 

Les mer...

To gang sykkelveier åpnet

To gang- sykkelveier i Kristiansandsregionen ble åpnet 4. desember. Det skjedde i gnistrende vintervær under og jubel fra elver og barnehagebarn.  Og.. gang- sykkelveien var perfekt brøytet! Les mer...

Regjeringspartiene sier nei til fylkesbytte

Lillesand, Birkenes, Iveland og Evje og Hornnes får nei til sine søknader om fylkesbytte til Vest-Agder etter at regjeringspartienes stortingsgrupper behandlet saken. Hensynet til å opprettholde Aust-Agder som et bærekraftig fylke det viktigste argumentet. 

Les mer...

Rådhuset halverer klimautslipp

Rådhuskvartalet er godkjent som pilotprosjekt med halverte klimagassutslipp. Som et synlig tegn på dette fikk byggeplassen 28. november denne gratulasjon fra Framtidens bygg: Et stort anleggsseil.

Les mer...