Aktuelle saker

God jul!

Vi takker for samarbeidet i året som snart er over – og ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Julehilsen fra oss i Knutepunkt Sørlandet

Les mer...

Referat fra styremøter

Nå finner du referater fra de to siste styremøtene i Knutepunkt Sørlandet på nettsidene våre – under menypunktet politisk styringsmodell – møtedokumenter.

Les mer...

Polarsirkelen lokket over 1000

2832 deltok i Jeg kjører grønt-kampanjen 2011. Over 1000 var med på en grønn reise i retning Polarsirkelen og Nordkapp. 167 nådde Polarsirkelen og av dem igjen rakk 52 helt fram til Nordkapp.

Les mer...

Vi ligger tett – og sammen er vi sterke!

Nå finner du den nye brosjyren for Knutepunkt Sørlandet på Issuu.com. Brosjyren ble utarbeidet til bruk i folkevalgtopplæringen i de sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet høsten 2011. Hensikten er å gi en generell innføring i interkommunalt samarbeid med fokus på Knutepunkt Sørlandets virksomhet.

Les mer...

Vann- og avløpsrør skiftes ut raskere

Rådmannen foreslår økte ressurser til vann- og avløpssektoren i 2012 og årene fremover. Å bytte ut dårlige rør i området Kvadraturen / Lund gis prioritet med seks ekstra millioner i 2012.

Les mer...