Aktuelle saker

God jul!

Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet ønsker alle som følger med på denne nettsiden en god og fredelig jul!

Les mer...

Kvinnene best i Jeg kjører grønt

De kvinnelige deltakerne i Jeg kjører grønt-kampanjen sanket nesten 60 % av alle oppnådde poeng. Deltakerne i aldersgruppen 50-59 år sanket mest poeng.

Les mer...

Forenklet politisk styringsmodell fra 2012

Knutepunkt Sørlandet gjennomfører en organisatorisk endring fra 2012 for å forenkle det politiske arbeidet mellom kommunene. Det innebærer at representantskapet og AU avvikles fra 01.01.2012, og erstattes av et styre bestående av ordførerne i Knutepunkt Sørlandet kommunene og to representanter for de ansatte. 

Les mer...

Nyhetsbrev fra DC NOISE

Oppdatert informasjon fra DC NOISE og pilotprosjektene i Kristiansand og Vennesla finner du i nyhetsbrevet for desember.

Les mer...

Skeptisk til nedlegging av skattekontorer

Skatteetatens landsforbund har sendt brev til regionrådene om nedleggelse av skattekontorer og endring av prosedyrer ved nedleggelse. Representantskapet i Knutepunkt Sørlandet sluttet seg enstemmig til en uttalelse hvor de er skeptisk til nedleggelse av ytterligere statlige arbeidsplasser som hemmer service overfor innbyggerne og mener kommunene må ha innflytelse i prosessen.

Les mer...

2068 “grønnskolinger”

Totalt meldte 4038 seg på Jeg kjører grønt- kampanjen. Det er  over 1000 mer enn noen tidligere kampanje av liknende type i Kristiansandsregionen. Men kanskje vel så imponerende er det at 2068 av deltakerne oppnådde 30 grønne poeng eller mer. 

Les mer...

Kultursamarbeid gir resultater

– Et praktisk og ubyråkratisk nettverk, mener Aslak Wegge i Vennesla kommune etter ett år i Knutepunktets kulturnettverk. Nå starter samarbeid om lærerressurser i kulturskolen.

Les mer...

Felles system for kartleggingspraksis

For å kunne følge og dokumentere elevenes læring og faglige utvikling på en systematisk måte og over tid, trengs gode kartleggingsrutiner. Etter ønske fra skoleledere og initiert av skoledirektøren har Kristiansand kommune v/ Pedagogisk Senter utarbeidet et felles kartleggingssystem for alle elever.

Les mer...

Innkalling til møte i representantskapet

Knutepunkt Sørlandets representantskap kalles inn til møte torsdag 2. desember kl. 17:30 på kultursenteret Søgne gamle prestegård. På agendaen står ny politisk styringsmodell fra 2012, budsjett 2011 og informasjon om rekrutterings- og omdømmeprosjekt for Sørlandet. 

Les mer...