Arkiv for 2008

Godt nyttår!

Sekretariatet i Knutepunkt Sørlandet takker politikere, tillitsvalgte og ledelsen og ansatte i de 7 eierkommunene for godt samarbeid og meget god drahjelp I 2008.

Les mer...

Kristiansandsregionen brann og redning – en realitet

Samtidig som årets nyttårsfyrverkeri går til værs blir Kristiansandsregionen brann og redning IKS (KBR) en realitet – etter ett år og elleve måneder med utredninger og planlegging. Den nye brann og redningstjenesten har ansvaret for kommunene Søgne, Songdalen, Vennesla, Birkenes, Lillesand og Kristiansand, og ser fram til å overta ansvaret for de vel 121.000 innbyggerne som bor i disse kommunene. Per Stølan (bildet) er sjef for det nye selskapet.

Les mer...

Elektronisk kart for knutepunkt kommunene

Knutepunkt Sørlandet har i flere år samarbeidet om utforming av geografisk informasjonssystem, dvs felles elektronisk kart. Et eget interkommunalt samarbeidsutvalg har hatt ansvaret og kartet er utformet i samarbeid med Statens kartverk.

Les mer...

Ny leder av rådmannsutvalget

Rådmann Alf Martin Woie fra Birkenes kommune blir leder av Knutepunkt Sørlandets rådmannsutvalg fra 1. januar 2009. Han overtar dette vervet etter rådmann Svein Skisland i Vennesla kommune. Vervet roterer mellom rådmennene.

Les mer...

Utsatt høringsfrist for innspill arealprosjektet

Arealprosjektet fikk god omtale i dagens Fædrelandsvennen, tre dager etter at høringsfristen gikk ut. For at Fædrelandsvennens lesere skal ha en reell mulighet til å komme med innspill forlenger vi høringsfristen til 1. januar.

Les mer...

Høringsfrist utsatt til 1. januar

Arealprosjektet fikk god omtale i dagens Fædrelandsvennen, tre dager etter at høringsfristen gikk ut. For at Fædrelandsvennens lesere skal ha en reell mulighet til å komme med innspill forlenger vi høringsfristen til 1. januar.

Les mer...

Pendling på Agder

Det kan være interessant å studere Knutepunkt Sørlandet i et videre regionalt perspektiv gjennom en pendlingsmatrise for begge Agder-fylkene. Nå finner du oppdaterte tall på pendling i 2012.

Les mer...

Framveksten av politiske byregioner i Norge

IRIS forskningssjef Einar Leknes redegjør i en kronikk om fremveksten av politiske byregioner i Norge. Han viser til at utforming og implementering av politikk på byregionalt nivå er svært utbredt i Norge. Samferdsel, næringsutvikling, kultur og arealplanlegging er politikkområder som i ulik grad er gjenstand for byregional koordinering, påpeker Leknes. Og han poengterer at dette står i sterk kontrast til statens regionaliseringspolitikk, som har vært ukoordinert og med det til følge at de nye regiondannelsene er fragmenterte og uten politisk kraft.

Les mer...

Elever fikk æren for gangbro

8. desember ble ny gangbro over elva Føssa ved Eikeheia i Søgne åpnet. Bygdas helter for dagen var fire Søgne-elever, som for to år siden skrev brev til kommunestyret og ba om ny bro. De fikk æren av å klippe snora.

Les mer...