Aktuelle saker

Godt nyttår!

Avtroppende styre for Knutepunkt Sørlandet, nytt representantskap og rådmennene i knutepunkt kommunene ønsker GODT NYTTÅR!

Les mer...

Ny leder av rådmannsutvalget

Rådmann Svein Skisland fra Vennesla kommune overtok ledelsen av Knutepunkt Sørlandets rådmannsutvalg fra 1. januar 2008. Han overtar dette vervet etter rådmann Kåre Egil Nerbø i Søgne kommune, som i løpet av 1 kvartal 2008 pensjoneres fra sin stilling.

Les mer...

God jul!

Representantskapet for Knutepunkt Sørlandet og rådmennene i knutepunkt kommunene ønsker alle som følger med på denne nettsiden er riktig GOD JUL!

Les mer...

Lederskifte og ny styringsmodell i Knutepunktsamarbeidet

Representantskapet for Knutepunkt Sørlandet ble konstituert den 18. desember og ordfører Per Sigurd Sørensen fra Kristiansand kommune ble valgt som leder for det nye politiske samarbeidsorganet mellom 7 selvstendige kommuner. Ordfører Johnny Greibesland fra Songdalen kommune ble nestleder. Begge er valgt for 2 år.

Les mer...

Alt for Knutepunktet

Rådmannen i Kristiansand påpeker i sitt handlingsprogram for 2008 – 2011 at stadig flere oppgaver løses i interkommunalt samarbeid, og at ny representativ styringsmodell åpner nye muligheter for økt integrering og bedre løsninger på politikkområder, produksjon av støttetjenester og annen tjenesteproduksjon.

Les mer...

Protest mot omorganisering av skatteetaten

Kristiansand kommune markerer i et brev til Fornyingsministeren motstand mot den sentralisering av skatteetaten som settes ut i livet fra årsskiftet. Det stilles spørsmål ved om innbyggernes behov er tilstrekkelig vektlagt i omorganiseringen. Prosessen har i svært liten grad involvert kommunene.

Les mer...

"Kontrollert kaos i Vennesla"

NAV-reformen byr på mange utfordringer for kommune Norge. I Vennesla nærmer det seg samlokalisering og stemningen blant ansatte er positiv.

Les mer...

Konstituering av representantskapet

Kristiansandordfører Per Sigurd Sørensen er vert for konstituering av Knutepunkt Sørlandets representantskap tirsdag 18. desember kl. 17:00 – 20:00 i bystyresalen i Kristiansand. Styreleder Torhild Bransdal leder møtet frem til leder av knutepunkt kommunenes nye styringsorgan er valgt.

Les mer...

Følgeforskning i gang

På oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS) gjennomfører NIVI Analyse AS en følgeevaluering av fire regionråd. Prosjekt "med politikere i front" skal gi kunnskap om organisering og styring av regionråd og interkommunalt samarbeid med vekt på de politiske prosessene.

Les mer...